logo
This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctornisi elit consequat
Latest Posts
+387648592568
info@GOtravel.com
Top

Protecci贸 de dades

 

L鈥橝juntament de La Pobla de Lillet mant茅 aquest portal web amb l’objectiu de facilitar l’acc茅s a informaci贸 institucional actualitzada i exacta. Tractarem de corregir els errors que se’ns assenyali amb la m脿xima celeritat possible. No obstant l鈥橝juntament no pot garantir la inexist猫ncia d鈥檈rrors ni que el contingut de la informaci贸 es trobi permanentment actualitzat.

 

Titularitat de la p脿gina web

Domini principal: www.turismelillet.cat
Titular: Promoci贸 Econ貌mica Lillet S.L.
Adre莽a: Pla莽a de l鈥橝juntament s/n | 08696 La Pobla de Lillet
Tel猫fon: (+34) 93 823 60 11
Fax: (+34) 93 823 64 03
Adre莽a electr貌nica: tur.lillet@diba.cat
Dades registrals: Registre d鈥檈ns locals de la Generalitat de Catalunya

 

Responsable del tractament

El responsable dels tractaments realitzats 茅s l’Ajuntament de La Pobla de Lillet, amb seu a la pl. de l’Ajuntament s/n, 08696 La Pobla de Lillet. Tel猫fon: 93 823 60 11 Fax: 93 823 64 03 Web: www.poblalillet.cat

Finalitat

La finalitat del tractament de dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza l’ajuntament i que seran accessibles en el registre d’activitats de tractament.

Legitimaci贸

El tractament de les seves dades es realitza per al compliment d’obligacions legals per part de l’ajuntament, de funcions realitzades en inter猫s p煤blic o en l’exercici de poders p煤blics que li s贸n atorgats. En els casos que la finalitat del tractament requereixi el seu consentiment, aquest caldr脿 que sigui prestat per mitj脿 una clara acci贸 afirmativa. Es podr脿 consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l’ajuntament en el registre d’activitats de tractament.

Conservaci贸 de dades

Les dades personal proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la que es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat, a m茅s dels per铆odes establerts en al normativa d’arxius i documentaci贸.

Comunicaci贸 de dades聽

Amb car脿cter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte per obligaci贸 legal. Pot consultar els destinataris pe a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l’ajuntament en el registre d’activitats de tractament.

Delegat de protecci贸 de dades (DPD)

El delegat de protecci贸 de dades (DPD) 茅s el garant del compliment de la normativa de protecci贸 de dades a l鈥檃juntament, que s鈥檈ncarrega de supervisar, de manera independent, l鈥檃plicaci贸 del compliment de la normativa de protecci贸 de dades.

Hi podeu contactar mitjan莽ant:

  • Correu electr貌nic:聽dpd.ajlapobladelillet@diba.cat

Adre莽a: Servei d’Assist猫ncia Municipal i Suport Estrat猫gic – DPD ENS LOCALS

  • Diputaci贸 de Barcelona – Recinte Mundet Ed. Migjorn, bloc B, 2a planta – Passeig de la Vall d’Hebron, 171 – 08035 Barcelona

  • Tel猫fon:聽聽93 472 65 00

On es troba regulat el delegat de protecci贸 de dades (DPD)?

El delegat de protecci贸 de dades es troba regulat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d鈥檃bril de 2016, relatiu a la protecci贸 de les persones f铆siques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulaci贸 d鈥檃questes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE .

Quines s贸n les funcions del delegat de protecci贸 de dades (DPD)?

L鈥檃rticle 39 de l鈥橰GPD, recull les funcions del delegat de protecci贸 de dades que s贸n les seg眉ents:

 • Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l鈥檈ncarregat del tractament i els empleats que s鈥檕cupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecci贸 de dades de la Uni贸 o dels estats membres.
 • Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d鈥檃ltres disposicions de protecci贸 de dades de la Uni贸 o dels estats membres i de les pol铆tiques del responsable o de l鈥檈ncarregat del tractament en mat猫ria de protecci贸 de dades personals, inclosa l鈥檃ssignaci贸 de responsabilitats, la conscienciaci贸 i la formaci贸 del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents.
 • Oferir l鈥檃ssessorament que se li sol路licita sobre l鈥檃valuaci贸 d鈥檌mpacte relativa a la protecci贸 de dades i supervisar-ne l鈥檃plicaci贸, de conformitat amb l鈥檃rticle 35.
 • Cooperar amb l鈥檃utoritat de control.
 • Actuar com a punt de contacte de l鈥檃utoritat de control per a q眉estions relatives al tractament, inclosa la consulta pr猫via a qu猫 es refereix l鈥檃rticle 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

 

Drets de les persones interessades

L’ajuntament, mitjan莽ant diferents sistemes de recollida d’informaci贸 en paper o format electr貌nic (inst脿ncies, formularis, etc.), sol路licita als usuaris dades de car脿cter personal, amb la finalitat de gestionar la seva sol路licitud d’acord amb la normativa de protecci贸 de dades vigent.

La persona interessada pot exercir els drets seg眉ents:

 • Dret de ser informat: Informar de manera concisa, transparent, intel路ligible i de f脿cil acc茅s, amb un llenguatge clar i senzill.
 • Dret d’acc茅s: Saber si es tracten dades personals de la persona interessada i accedir a aquestes dades i obtenir informaci贸.
 • Dret de rectificaci贸: Rectificar les dades personals inexactes i completar les dades personals incompletes.
 • Dret de supressi贸 (dret a l’oblit): Suprimir les dades personals.
 • Dret d’oposici贸: Oposar-se al tractament de les dades personals.
 • Dreta a la limitaci贸 del tractament: Marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.

Indicacions per a l鈥檈xercici d鈥檃quests drets:

 • Es requereix complimentar una sol路licitud o inst脿ncia general, per mitj脿 de la seu electr貌nica聽https://lapobladelillet.eadministraci贸.cat聽o presencialment o per correu al registre general de l’Ajuntament聽聽i caldr脿 acreditar-ne la identitat de la persona interessada.
 • En els drets de rectificaci贸, supressi贸 i oposici贸, a l’efecte d’evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada.

L鈥橝juntament聽denegar脿, motivadament, peticions d鈥檈xercicis de drets de cancel路laci贸 o oposici贸, en algun dels sup貌sits seg眉ents:

 • Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades.
 • Les dades s贸n necess脿ries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d鈥檕bligacions tribut脿ries.
 • La persona afectada 茅s objecte d鈥檃ctuacions inspectores.